รับจ้างทำบัญชีพร้อมตรวจสอบบัญชี

By admin on August 13, 2012 in ข่าวสาร
0
0

รับจ้างทำบัญชีพร้อมตรวจสอบบัญชี รับปรึกษาความและว่าความทั่วประเทศไทย

รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดทะเบียนประกันสังคม
รับจดทะเบียนพาณิชย์ สำหรับคณะบุคคล ร้านค้า จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
รับจดเลิกบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับชำระบัญชีบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

รับบริการนำส่งภาษี ภ.ง.ด.1,3,53,ภ.พ.30,ภ.ธ.40 รายเดือน
รับบริการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม รายเดือน
รับบริการแนะนำให้คำปรึกษา การยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50,51
รับดำเนินการแบบครบวงจรธุรกิจ เพื่อรองรับกฎหมายใหม่ของกระทรวงพาณิชย์

ระบบที่จัดทำใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลตามมาตราฐานของกรมสรรพากรกำหนด

แสดงงบกำไร(ขาดทุน)รายเดือน เพื่อใช้วิเคระห์งบการเงิน

About the Author

adminView all posts by admin

0 Comments

Add comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.