เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ ซี เอส เอส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550   โดยมี คุณณัฐพงศ์ ดีรนานนท์ เป็นผู้ก่อตั้ง โดยเริ่มต้นเป็นสำนักงานบัญชีขนาดเล็กในชื่อ บริษัท คอนเซาท์ติ้งการบัญชี แอนด์ซิซเท็ม จำกัด ตั้งอยู่ในซอยรามอินทรา 61 มีพนักงานเพียง 3 คนเท่านั้น แต่เนื่องด้วยคุณณัฐพงศ์ ดีรนานนท์นั้นเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงมีความรู้ความสามารถด้านบัญชีภาษีอากรและการวางแผนธุรกิจที่ได้รับการยอมรับจากหลายๆบุคคล ตลอดจนมีการให้บริการที่ประทับใจ จนทำให้สำนักงานเริ่มเป็นที่รู้จักแต่เนื่องด้วย ชื่อบริษัทนั้นค่อนข้างยาวและเป็นที่จดจำได้ยาก ทางกรรมการบริษัทจึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทเพื่อทำให้สามารถเป็นที่รู้จักได้ง่ายขึ้นโดยเปลี่ยนเป็นชื่อ บริษัท เอ ซี เอส เอส จำกัด ในปี 2552 ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจและมีผู้สนใจรวมงานมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึง บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ที่ให้ความไว้วางใจกับทางสำนักงานในการเข้าไปรวมงานในหลายๆโครงการ

ทีมงานของเรา

เราให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพ

ผลงานที่ผ่านมา

รายละเอียด ระยะเวลา การบริการ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด ( มหาชน) (outsource) ปี 2553-ปัจจุบัน บริการตรวจสอบภายใน
บริษัท ฟายไวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 2552-2555 บริการตรวจสอบบัญชี
นิติบุคคลอาคารชุดเมืองทองธานี C2 2554-2555 บริการตรวจสอบบัญชี
บริษัท โฟลี่ส์ จำกัด และบริษัทในเครือ 2555 บริการตรวจสอบบัญชี
บริษัท แบงคอก ซีเครท จำกัด 2555 บริการตรวจสอบบัญชี
บริษัท ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ ฟาเซ็ท จำกัด 2551-ปัจจุบัน บริการจัดทำบัญชี
บริษัท โรงพิมพ์ ดอท คอม จำกัด 2551-ปัจจุบัน บริการจัดทำบัญชี
บริษัท อัพเปอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 2551-ปัจจุบัน บริการจัดทำบัญชี
บริษัท แพทเทิร์นคอนกรีต จำกัด 2552-ปัจจุบัน บริการจัดทำบัญชี
บริษัท คาร์เปท วัน (กรุงเทพ) จำกัด 2555 บริการจัดทำบัญชี

 

*บริษัทดังกล่าวขั้นต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับบริษัท ในการใช้บริการทางด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชีและบริการด้านอื่นๆ